Aktualności,  Informacje

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się 7. kwietnia 2022 roku. Tematem zebranie będzie śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywane oceny niedostateczne w klasach maturalnych.

Skip to content