Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Składanie wniosków do wybranych szkół – od 20 maja do 21 czerwca 2024r.
 2. UWAGA!!! Do Oddziału Przygotowania Wojskowego obowiązuje krótszy termin naboru od 20 maja do 14 czerwca do godz. 15:00.
  17 czerwca w godz: 9.00-12:00 chłopcy i 12:00-15:00 dziewczęta odbędzie się I termin(podstawowy) próby sprawności fizycznej.
  W przypadku braku możliwości przystąpienia do próby sprawności fizycznej należy złożyć w szkole podanie (może być drogą mailową) o umożliwienie przystąpienia do próby w terminie dodatkowym.

  Termin dodatkowy dla osób nie uczestniczących w pierwszej próbie sprawności fizycznej to 20 czerwca, godzina 9.00. Więcej przeczytaj tutaj!
 3. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną – od 28 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15:00.
 4. Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 28 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15:00.
 5. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków/kryteriów  wynikających z postępowania rekrutacyjnego – do 12 lipca 2024 r.
 6. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 15 lipca 2024 r. do godziny 12:00.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, karty zdrowia, 3 fotografii podpisanych imieniem i nazwiskiem! – 15 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. do godz. 12:00.
 8. Publikacja list przyjętych do szkoły – 19 lipca godz. 12:00

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne (35×45 mm)
 4. Karta zdrowia

REGULAMINY

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Liceum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2024/2025 do pobrania tutaj

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2024/2025 do pobrania tutaj:


Link do rekrutacji elektronicznej:

lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Skip to content