Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Składanie wniosków do wybranych szkół – od 15 maja do 23 czerwca 2023r. do godz. 15:00.
 2. UWAGA!!! Do Oddziału Przygotowania Wojskowego obowiązuje krótkszy termin naboru od 15 maja do 31 maja. 2. czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się dodatkowo egzamin sprawnościowy. Termin uzupełniający dla osób nie uczestniczących w pierwszej próbie sprawności fizycznej to 12 czerwca, godzina 9.00. Więcej przeczytaj tutaj!
 3. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną – od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00.
 4. Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 26 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00.
 5. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków/kryteriów  wynikających z postępowania rekrutacyjnego – do 17 lipca 2023 r.
 6. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 18 lipca 2023 r. do godziny 12:00.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, karty zdrowia, 3 fotografii – 18 lipca 2023r. do 21 lipca 2023r. do godz. 15:00.
 8. Publikacja list przyjętych do szkoły – 24 lipca godz. 12:00

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne (30×42 mm)
 4. Karta zdrowia

REGULAMINY

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Liceum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania tutaj

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania tutaj:


Link do rekrutacji elektronicznej:

lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Skip to content