Technik weterynarii

Naukę na tym kierunku polecamy tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami oraz wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.

Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować m.in. w: zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni.

Przedmioty rozszerzone:

biologia

Przedmioty punktowane przy naborze:

język polski, matematyka, biologia/wiedza o społeczeństwie, technika


Oznaczenie klasy przy naborze: 1W

Skip to content