Duplikaty dokumentów

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub legitymacji szkolnej  absolwent albo uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej.
 
W celu uzyskania duplikatu należy:


1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu.

2. Dokonać wpłaty :
– za duplikat świadectwa w wysokości 26 zł
– za duplikat legitymacji szkolnej  9 zł

3. Dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty na konto szkoły.
Dane do przelewu :
Zespół Szkół nr 3 w Puławach
Bank Spółdzielczy w Końskowoli Centrala
45 8741 0004 0007 6920 2000 0080

w tytule wpisujemy opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji, imie i nazwisko (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie)

4. Złożyć wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w kancelarii szkoły

Przypominamy, że duplikat świadectwa może zostać wydany wyłącznie w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału dokumentu.
Duplikat wydawany jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Skip to content