Oddział Przygotowania Wojskowego


UWAGA!

Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 20 maja do 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej która odbędzie się 17 czerwca 2024 r. w godz. 9.00-12.00 chłopcy i 12.00-15.00 dziewczęta w Zespole Szkół nr 3 w Puławach.

Termin dodatkowy dla osób nie uczestniczących w pierwszej próbie sprawności fizycznej to 20 czerwca, godzina 9.00.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w teście oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (wnioski do pobrania poniżej). Każdy z uczestników powinien również mieć ze sobą strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych panujących w czasie testu, długopis oraz napój.

Informacje o teście sprawności fizycznej zostaną opublikowane po 10.03.2024r


Jedyna w powiecie szkoła pod patronatem Ministra Obrony Narodowej prowadząca Oddziały Przygotowania Wojskowego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w wojsku. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego Program szkolenia określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej- 4. Pułk Saperów w Dęblinie i 22. Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie, a także Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach. Kończy się ono 5 dniowym obozem szkoleniowym w ostatnim roku nauki na terenie jednostki patronackiej. Po ukończonym szkoleniu absolwent otrzymuje certyfikat uprawniający do odbycia skróconego szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.
Oddziały Przygotowania Wojskowego to także możliwość przeżycia wspaniałych przygód oraz zdobycia dodatkowych umiejętności, a także ukończenia kursów specjalistycznych, takich jak szkolenie spadochronowe, kursy medyczne oraz strzeleckie. Szkoła posiada nowoczesne obiekty sportowe, jako jedyna w powiecie wirtualną strzelnicę, a także wojskowy OSF (tor przeszkód).
Czekamy na Ciebie
Podejmij wyzwanie !!!!

Przedmioty rozszerzone:

biologia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy naborze:

język polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne


Oznaczenie klasy przy naborze:

1A

Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy OPW.

Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w jak najlepszym czasie.

Wyniki zostaną przeliczone w systemie punktowym.

Za test sprawnościowy maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

  • Każdy z kandydatów rozpoczyna egzamin z pozycji leżącej przodem z rękami na głowie.
  • Na sygnał (START) kandydat pokonuje cztery płotki dowolnym sposobem w kolejności: nad płotkiem, pod płotkiem itd.
  • Następnie wykonuje przewrót w przód i slalom między tyczkami.
  • Podbiega do piłki leżącej na stojaku i sprzed białej linii wykonuje 5 podań o ścianę.
  • Następnie odkłada dokładnie piłkę, podbiega do piłek lekarskich i wykonuje 3 rzuty o ścianę z ustawienia tyłem.
  • Po wykonaniu ostatniego rzutu przechodzi do biegu wahadłowego między dwoma tyczkami i wykonuje ten bieg 3-krotnie.
  • Następnie okrąża ostatnią tyczkę i robi przewrót do przodu. 
  • Kontynuuje bieg między rozstawionymi znacznikami i pokonuje skrzynie dowolnym sposobem oraz linię mety (niebieska linia).
Skip to content