Matura

Deklaracja wstępna – Należy złożyć do 30 września 2021 r.

Deklaracja ostateczna – Należy złożyć do 7 lutego 2022 r.


Terminy matury 2022 – część pisemna (termin główny)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2022(środa)Język polski – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2022(czwartek)matematyka – pphistoria muzyki – pr
6 maja 2022(piątek)język angielski – ppjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
9 maja 2022(poniedziałek)język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
10 maja 2022(wtorek)język polski – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj 
11 maja 2022(środa)matematyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj 
12 maja 2022(czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj 
13 maja 2022(piątek)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj 
16 maja 2022(poniedziałek)chemia – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj 
17 maja 2022(wtorek)historia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022(środa)geografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022(czwartek)fizyka – prhistoria sztuki – pr
20 maja 2022(piątek)informatyka – prjęzyk kaszubski – pr
język łemkowski – pr

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny


Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2022

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r.

Skip to content