Matura

Deklaracja wstępna – Należy złożyć do 30 września 2022 r.

Deklaracja do pobrania tutaj!

Deklaracja ostateczna – Należy złożyć do 7 lutego 2023 r.

Przydatne linki


Terminy matury 2023 – część pisemna (termin główny)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2022(czwartek)język polski – pp*———————-
5 maja 2022(piątek)język angielski – ppjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
8 maja 2022 (poniedziałek)matematyka – ppjęzyk kaszubski – pr*
język łemkowski – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
9 maja 2022(wtorek)język angielski – pr
język angielski – dj
filozofia – pr
10 maja 2022(środa)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
11 maja 2022(czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
12 maja 2022(piątek)matematyka – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
15 maja 2022 (poniedziałek)chemia – prhistoria muzyki – pr
16 maja 2022(wtorek)geografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
17 maja 2022(środa)język polski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2022(czwartek)historia – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
19 maja 2022(piątek)fizyka – prhistoria sztuki – pr
22 maja 2022 (poniedziałek)informatyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny


Kiedy wyniki egzaminu maturalnego 2023

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r.

Skip to content