Kontakt

Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

24-100 Puławy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74
tel. /fax  81 8863640
e-mail: kancelaria@zs3.pulawy.pl

ESP – ZS3Pulawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dyrektor  – mgr Grzegorz Jabłoński   – jablonski@pulawy.powiat.pl
Wicedyrektor – mgr Katarzyna Blaszke  – vicedyrektor@zs3.pulawy.pl
Kancelaria Szkoły – mgr Małgorzata Jankowska – kancelaria@zs3.pulawy.pl
Sekretariat Uczniowski – mgr Ewa Kręgiel – sekretariat@zs3.pulawy.pl
Kierownik gosp. – mgr Przemysław Czech – administracja@zs3.pulawy.pl

Księgowość szkoły obsługuje :
Powiatowe Centrum Rozliczeniowo – Księgowe w Puławach
Adres ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
e-mail kancelaria@pcrk.pulawy.pl Tel. 81 31 13 199

Skip to content