Rada Rodziców

W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

1. Przewodniczący Rady Rodziców: Katarzyna Hałas
 2. Zastępca Przewodniczącego:Jarosław Szaruga
 3. Członek Prezydium:Bogumiła Jędrych
 4. Członek Prezydium:Agnieszka Rzepkowska

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na poniższy numer konta:

Lubelski Bank Spółdzielczy Filia w Puławach

11 8736 0006 2001 0000 1788 0001

Rada Rodziców przy Zespole nr 3 w Puławach

Skip to content