Rada Rodziców

31.05.2023 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców . Zapraszamy przedstawicieli z poszczególnych  klas godz. 16.30 -17.00 (po zebraniach klasowych).  


W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

1. Przewodniczący Rady Rodziców: Bożena Próchniak
 2. Zastępca Przewodniczącego:Jarosław Szaruga
 3. Członek Prezydium:Renata Niedochodowicz
 4. Członek Prezydium:Urszula Wydra

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na poniższy numer konta:

Lubelski Bank Spółdzielczy Filia w Puławach

11 8736 0006 2001 0000 1788 0001

Rada Rodziców przy Zespole nr 3 w Puławach

Skip to content