Rada Rodziców

Zapraszamy przedstawicieli Rad Rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 07.02.2023r o godz. 17.00 w sali konferencyjnej .


W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

1. Przewodniczący Rady Rodziców: Bożena Próchniak
 2. Zastępca Przewodniczącego:Jarosław Szaruga
 3. Członek Prezydium:Renata Niedochodowicz
 4. Członek Prezydium:Urszula Wydra

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na poniższy numer konta:

Lubelski Bank Spółdzielczy Filia w Puławach

11 8736 0006 2001 0000 1788 0001

Rada Rodziców przy Zespole nr 3 w Puławach

Skip to content