Grono Pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2023/2024

DYREKCJA

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI – Dyrektor szkoły

mgr KATARZYNA BLASZKE – Wicedyrektor szkoły

PEDAGOG SZKOLNY

mgr KATARZYNA BAKIERA

PEDAGOG SPECJALNY

mgr IZABELA CZERWONKA

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr ANGELIKA BUTRYN

JĘZYK POLSKI

mgr IWONA KURUS

mgr KATARZYNA MIZAK

mgr EWA GĘBALA

JĘZYK ANGIELSKI

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI

mgr MAŁGORZATA BUSKA

mgr ANNA KOWALCZYK

mgr ANNA USTYMOWICZ

mgr MAGDALENA ZIAREK

mgr EUGENIA FIRLEJ

JĘZYK NIEMIECKI

mgr MAGDALENA KOWALSKA

mgr KATARZYNA MAZUR – NADOLSKA

JĘZYK ROSYJSKI

mgr ANNA LIS

HISTORIA, WOS I HIT

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr MARIUSZ MAREK

mgr MAREK MATYJANKA

mgr JOANNA TOKAJUK

BIOLOGIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

mgr MONIKA MADYŃSKA

mgr BARBARA SKWAREK

mgr KSENIA WÓJCIK

GEOGRAFIA

mgr BARBARA SKWAREK

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

MATEMATYKA

mgr ANNA BŁASZCZAK

mgr AGNIESZKA CHABROS

mgr KATARZYNA BLASZKE

INFORMATYKA

mgr JOLANTA GRZYB

mgr PIOTR MITRUCZUK

FIZYKA

mgr KATARZYNA BLASZKE

mgr AGNIESZKA CHABROS

mgr DOMINIK MIROSŁAW

CHEMIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr LECH KRAWCZAK

mgr MARIUSZ MAREK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr LECH KRAWCZAK

mgr RENATA ŁODZIŃSKA

mgr MARIUSZ SOKOŁOWSKI

mgr GRZEGORZ SZYMANEK

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZ

mgr PIOTR MITRUCZUK

PLASTYKA

mgr JOLANTA GRZYB

mgr EWA WOJCIECHOWSKA-FIJOŁ

RELIGIA

mgr ANETA MILANOWSKA

mgr DARIUSZ JASICKI

mgr ADRIANNA MIROSŁAW

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK WETERYNARII

lek. wet. ANDRZEJ KRUPA

dr  AGNIESZKA WARSZAWSKA

lek. wet. HANNA BUCZYŃSKA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

mgr DANIEL MRÓZ

mgr DOMINIK MIROSŁAW

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr KATARZYNA STARZAK

mgr PIOTR MITRUCZUK

PODSTAWY PRAWA

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

SPORTY OBRONNE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

mgr KATARZYNA BAKIERA

mgr ANNA LIS

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr ANNA LIS

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

mgr JAROSŁAW SULEJ

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr MONIKA MADYŃSKA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr AGNIESZKA KONIARZ

Skip to content