Grono Pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2021/2022

DYREKCJA

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI- p. o. Dyrektora szkoły

mgr AGNIESZKA CHABROS – Wicedyrektor szkoły

PEDAGOG SZKOLNY

mgr KATARZYNA BAKIERA

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr ANGELIKA BUTRYN

JĘZYK POLSKI

mgr IWONA KURUS

mgr KATARZYNA MIZAK

mgr EWA GĘBALA

mgr MARTA SZENDEL

JĘZYK ANGIELSKI

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI

mgr MAŁGORZATA BUSKA

mgr ANNA KOWALCZYK

mgr ANNA USTYMOWICZ

mgr MAGDALENA ZIAREK

JĘZYK NIEMIECKI

mgr MAGDALENA KOWALSKA

mgr KATARZYNA MAZUR – NADOLSKA

mgr BEATA PIESTA

JĘZYK ROSYJSKI

mgr ANNA LIS

HISTORIA I WOS

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr MARIUSZ MAREK

mgr MAREK MATYJANKA

mgr JOANNA TOKAJUK

BIOLOGIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

mgr MONIKA MADYŃSKA

mgr BARBARA SKWAREK

GEOGRAFIA

mgr BARBARA SKWAREK

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

MATEMATYKA

mgr ANNA BŁASZCZAK

mgr AGNIESZKA CHABROS

mgr KATARZYNA BLASZKE

INFORMATYKA

mgr  JOLANTA GRZYB

FIZYKA

mgr KATARZYNA BLASZKE

mgr AGNIESZKA CHABROS

CHEMIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr LECH KRAWCZAK

mgr MARIUSZ MAREK

mgr PIOTR MITRUCZUK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr LECH KRAWCZAK

mgr RENATA ŁODZIŃSKA

mgr MARIUSZ SOKOŁOWSKI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr PIORT MITRUCZUK

PLASTYKA

mgr EWA WOJCIECHOWSKA-FIJOŁ

RELIGIA

mgr ANETA MILANOWSKA

ks. ŁUKASZ WAŚ

mgr. JASICKI DARIUSZ

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK WETERYNARII

lek. wet. ANDRZEJ KRUPA

dr  AGNIESZKA WARSZAWSKA

lek. wet. HANNA BUCZYŃSKA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

mgr DANIEL MRÓZ

mgr MARCIN KANTORSKI

mgr DOMINIK MIROSŁAW

mgr TYMON IWAŃSKI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr MARCIN KANTORSKI

PODSTAWY PRAWA

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

SPORTY OBRONNE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

mgr ANNA LIS

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr ANNA LIS

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr MONIKA MADYŃSKA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr AGNIESZKA KONIARZ

Skip to content