Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów zawodowych:

AU.23/AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Sesja zimowaSesja Letnia
Pisemna11.01.2022r.07.06.2022r.
Praktyczna17-18.01.2021r.9-10.06.2022r.

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

Sesja zimowaSesja Letnia
Pisemna11.01.2022r.21.06.2022r.
Praktyczna17-18.01.2021r.24.06.2022r.

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Sesja zimowaSesja Letnia
Pisemna11.01.2022r.21.06.2022r.
Praktyczna10.01.2021r.20.06.2022r.

RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Sesja zimowaSesja Letnia
Pisemna11.01.2022r.21.06.2022r.
Praktyczna24-28.01.2021r.24-28.06.2022r.

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Sesja zimowaSesja Letnia
Pisemna11-15.01.2022r.06.06.2022r.
Praktyczna10.01.2021r.01.06.2022r.
Skip to content