Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

3.09.2021 Zebranie rodziców wszystkich klas.

23.11.2021 Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych.

26.01.2022 Wyniki dydaktyczno-wychowawcze za I semestr.

07.04.2022 Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

02.06.2022 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.

Skip to content