Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

12.09.2021 Zebranie rodziców wszystkich klas.

16.11.2021 Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych.

07.02.2022 Wyniki dydaktyczno-wychowawcze za I semestr.

03.04.2022 Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

31.05.2022 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.

Skip to content