Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024

16.11.2023Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych.

25.01.2024Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za I semestr.

08.04.2024Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach ndst w klasach maturalnych.

03.06.2024Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

18.06.2024Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za rok szkolny 2023/ 2024.

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:30.

Skip to content