Kalendarz roku szkolnego

I. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.

I SEMESTR 01.09.2022 r. – 03.02.2023 r.
II SEMESTR 06.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

II. I SEMESTR:

 1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
 2. FERIE ZIMOWE 16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.

III. II SEMESTR:

 1. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
 2. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH – 28.04.2023 r.
 3. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I WRĘCZENIE ŚWIADECTW: 23.06.2023 r.
 4. EGZAMINY POPRAWKOWE 23 – 24.08.2023 r.

IV. FERIE LETNIE 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

V. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ BEZ ODPRACOWYWANIA:

 • 31.10.2022 r. ( dzień przed Dniem Wszystkich Świętych)
 • 2.01.2023r. (dzień po Nowym Roku)
 • 28.04.2023 r. ( zakończenie zajęć w klasach maturalnych)
 • 02.05.2023 r. ( Dzień Flagi)
 • 08.05.2023 r. ( pisemny egzamin maturalny)
 • 09.06.2023 r. ( piątek po Święcie Bożego Ciała)

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH:

05.01.2023 r. g.15:00 PROPOZYCJE OCEN SEMESTRALNYCH
03.02.2023 r. g.17.00 OCENY SEMESTRALNE
05.04.2023 r. g.14:00 PROPOZYCJA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH MATURALNYCH
21.04.2023 r. g.14:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH MATURALNYCH
02.06.2023 r. g.15:00 PROPOZYCJA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH PROMOCYJNYCH
07.06.2023 r. g.17:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH PROMOCYJNYCH

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

EGZAMIN MATURALNY:
TERMIN GŁÓWNY 04.05.2023 r. – 23.05.2023 r.
TERMIN DODATKOWY 01.06.2023 r. – 19.06.2023 r.
TERMIN POPRAWKOWY 21.08.2023 r. – 22.08.2023 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIECzytaj tutaj!

Skip to content