Kalendarz roku szkolnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

I.  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE   04.09.2023 r. – 21.06.2024 r.

   I SEMESTR        04.09.2023 r.  – 26.01.2024 r.

II SEMESTR         29.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

II. I SEMESTR:

1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA   23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

III. FERIE ZIMOWE 29.01.2024 r.  – 11.02.2024 r.

IV.  II SEMESTR:

1. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

2. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH – 26.04.2024 r.

3. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I WRĘCZENIE ŚWIADECTW: 21.06.2024 r.

4. EGZAMINY POPRAWKOWE  26.08. – 27.08.2024 r.

V. FERIE LETNIE 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.                     

VI. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ BEZ ODPRACOWYWANIA:     

02. – 03.11.2023 r. ( dni po Dniu Wszystkich Świętych)

02.01.2024r. (dzień po Nowym Roku)

29. – 30.04.2024 r.  ( dni przed świętami majowymi)

02.05.2024 r. ( Dzień Flagi)

07. – 09.05.2024 r. ( pisemny egzamin maturalny)

31.05.2024 r. ( piątek po Święcie Bożego Ciała)

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH:

 19.01.2024 r.                  PROPOZYCJE OCEN SEMESTRALNYCH

23.01.2024 r. g.17:00    OCENY SEMESTRALNE

05.04.2024 r. g.17:00    INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH KOŃCOWOROCZNYCH        OCENACH NIEDOSTATECZNYCH W KLASACH MATURALNYCH

19.04.2024 r. g.17:00  PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH    MATURALNYCH

22.04.2024 r. g. 17:00  OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH MATURALNYCH

29.05.2024 r. g.17:00  PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH PROMOCYJNYCH

11.06.2024 r. g.17:00    PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH

           PROMOCYJNYCH

15.06.2024 r. g.17:00   OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH PROMOCYJNYCH

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

EGZAMIN MATURALNY:

TERMIN GŁÓWNY              07.05.2024 r. – 24.05.2024 r.

TERMIN DODATKOWY      03.06.2024 r. – 17.06.2024 r.

TERMIN POPRAWKOWY  20.08.2024 r. –  21.08.2024 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

  CZĘŚĆ  KWALIFIKACJATERMIN
SESJA ZIMA 2024SESJA LATO 2024
PISEMNAWSZYSTKIE10 – 15.01.2024 r.04 -10.06.2024 r.
    PRAKTYCZNAROL.1109.01.2024 r.03.06.2024 r.
ROL.1217 – 19.01.2024 r.14 – 18.06.2024 r.
AUD.0209 – 13.01.2024 r.03 – 07.06.2024 r.
AUD.0515 – 19.01.2024 r.12 – 15.06.2024 r.
PGF.0710- 13.06.2024
Skip to content