Kalendarz roku szkolnego

I. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 01.09.2021 r. – 24.06.2022 r.

I SEMESTR 01.09.2020 r. – 21.01.2022 r.
II SEMESTR 24.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

II. I SEMESTR:

 1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

III. II SEMESTR:

 1. FERIE ZIMOWE 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r.
 2. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
 3. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH – 29.04.2022 r.
 4. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I WRĘCZENIE ŚWIADECTW: 24.06.2022 r.
 5. EGZAMINY POPRAWKOWE 22.08. – 26.08.2022 r.

IV. FERIE LETNIE 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

V. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ BEZ ODPRACOWYWANIA:

 • 15.10.2021 r. – piątek,
 • 12.11.2021 r. – piątek,
 • 07.01.2022 r. – piątek,
 • 29.04.2022 r. – piątek,
 • 02.05.2022 r. – poniedziałek,
 • 04.05.2022 r. – środa,
 • 05.05.2022 r. – czwartek,
 • 06.05.2022 r. – piątek,
 • 17.06.2022 r. – piątek.

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH:

17.01.2022 r. g.15:00 OCENY SEMESTRALNE
08.04.2022 r. g.15:00 PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH MATURALNYCH
13.04.2022 r. g.15:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH MATURALNYCH
03.06.2022 r. g.15:00 PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH PROMOCYJNYCH
10.06.2022 r. g.15:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH PROMOCYJNYCH

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

EGZAMIN MATURALNY:
TERMIN GŁÓWNY 04.05.2022 r. – 20.05.2022 r.
TERMIN DODATKOWY 01.06.2022 r. – 15.06.2022 r.
TERMIN POPRAWKOWY 23.08.2022 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIECzytaj tutaj!

Skip to content