Profil Pedagogiczno-Psychologiczny

Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę i umiejętności, współpracując z różnymi organizacjami społecznymi, angażując się w pracę wolontariacką oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu technik i metod terapii stosowanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Poznane techniki dostarczają umiejętności przydatnych nie tylko w pracy terapeuty zajęciowego, ale także w środowiskach takich jak szpitale, kliniki, placówki publiczne i społecznościowe oraz liczne instytucje edukacyjne (przedszkola). Dla uczniów organizowane są również certyfikowane warsztaty – Trening Umiejętności Społecznych. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na uczelniach kształcących w zakresie pedagogiki i psychologii

Przedmioty rozszerzone:

biologia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy naborze:

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, muzyka/plastyka


Oznaczenie klasy przy naborze: 1P

Skip to content