Aktualności

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w SZ3

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. To także jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

14 września uczniowie i nauczyciele ZS nr3 w Puławach czytali fragmenty tego nastrojowego dzieła, którego lektura przybliżyła nam nadniemeński świat Bohatyrowiczów i Korczyńskich.

Skip to content