Oddział Przygotowania Wojskowego,  Z życia szkoły

Kadeci na strzelnicy

Kadeci 3 Oddziału Przygotowania Wojskowego (MON), w dniu 28 września, na puławskiej strzelnicy PZŁ ćwiczyli strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9 mm.

Zajęcia odbyły się z pistoletów CZ, w postawie stojącej, na dystansie 15 m, do tarcz TS-4. Kadeci ćwiczyli prawidłową obsługę broni, budowanie postawy strzeleckiej i precyzyjne oddawanie strzałów.

Najlepsi na zajęciach mogli postrzelać z pistoletu VIS 100. Najlepszym strzelcem na zajęciach została kpr. (KK) Maria Kołodzińska, drugie miejsce zajął st. kdt Adam Wójcik a trzecia była mł. chor. (KK) Oliwia Grzegorczyk.

Podczas zajęć młodzież przygotowała strzelnicę na „XI Puchar Jesieni” – zawody na szczeblu ogólnopolskim.

Zajęcia poprowadzili instruktorzy: Jakub Kołodziej – ZS3 Puławy, Mariusz Michałek i Mariusz Marek KSS „PATRON”.

Więcej zdjęć do obejrzenia na facebookowej stronie OPW.

Skip to content