Aktualności,  Oddział Przygotowania Wojskowego

Egzamin końcowy Certyfikowanych Klas Mundurowych

15 lutego kadeci Zespołu Szkół nr 3 w Puławach przystąpili do egzaminu końcowego V edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Egzamin składał się z dwóch części -teoretycznej w formie testu pisemnego oraz praktycznej na zasadach ,,ścieżki taktycznej”. Zakres materiału z którym zmierzyli się kadeci obejmował między innymi zagadnienia z regulaminów wojskowych i musztry, terenoznawstwa, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, taktyki oraz obrony przed bronią masowego rażenia.

Punkty oceniania przygotowali instruktorzy z 22. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała komisja egzaminacyjna w składzie ppor. A. Mucha 22.blp w Dęblinie, st.szer. D. Kramek Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach oraz J. Kołodziej koordynator klas wojskowych.

Kadeci W. Suszek, O. Muszyńska, A. Sitnik, M. Dela, J. Kalinowski, A. Filipek. zostali wyróżnieni listem gratulacyjnym przez dowódcę 22.blp ppłk P. Kossaka za najlepsze wyniki.

Zdany egzamin certyfikacyjny daje możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej dla ochotników i złożenie przysięgi wojskowej. Certyfikat to także dodatkowe punkty rankingowe na uczelnię wojskowe oraz przy rekrutacji do służb mundurowych.

Skip to content