Aktualności,  Oddział Przygotowania Wojskowego,  Z życia szkoły

Dzień szkoleniowy w Oddziale Przygotowania Wojskowego

Środa (24 III 2022 r.), to dzień, w którym kadeci z Oddziału Przygotowania Wojskowego uczący się w Zespole Szkół nr 3 w Puławach, obyli swój dzień szkoleniowy z żołnierzami 1. Batalionu Drogowo-Mostowego, który jest jednostką patronacką kadetów. Po długim określcie zdalnego nauczania, choć w niełatwym czasie dla żołnierzy wznawiamy szkolenia dla naszych kadetów z klas wojskowych.

Tematyką szkolenia były: podstawy ratownictwa medycznego i przypomnienie musztry indywidualnej i zespołowej. Kadeci ćwiczyli na szkolnym sprzęcie na swoim obiekcie. Zajęcia miały na celu przypomnieć kadetom z klasy drugiej musztrę oraz nauczyć podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Żołnierze pokazali uczniom jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej, czy opatrzeć ranę z dużym krwotokiem. Po zajęciach w sali konferencyjnej kadeci pod opieką żołnierzy udali się na plac szkolny w celu przypomnienia musztry. Ćwiczono zbiórkę, przeformowanie w kolumnę marszową, oddawanie honorów i musztrę indywidualną żołnierza.

Po całym dniu nauki kadeci z nowym bagażem doświadczeń wrócili do domów. Liczymy na kolejne, atrakcyjne szkolenia.

Skip to content