Aktualności,  Technik Fotografii i Multimediów,  Technik Weterynarii

Dostęp do odpowiedzi podczas pisemnego egzaminu zawodowego w sesji lato 2023

Osoby, które w sesji Lato 2023 przystąpiły do części pisemnej egzaminu przeprowadzanej
w formie elektronicznej, w dniu 7 lipca 2023 r. o godzinie 10.00 będą miały w szkole
możliwość wglądu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i
udzielonych odpowiedzi. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane
podczas egzaminu.

Skip to content