Aktualności,  Oddział Przygotowania Wojskowego,  Z życia szkoły

Wirtualna strzelnica w naszej szkole

W ostatnich dniach Starego 2022 Roku zakończono prace remontowo-adaptacyjne w ramach realizacji zadania „ Strzelnica w powiecie 2022”, w ramach którego w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach utworzona została wirtualna strzelnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 171 980,00 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej to kwota 137 584,00 zł.

Po zakończeniu obecnie trwających prac przygotowawczo-proceduralnych strzelnica zostanie udostępniona do użytkowania od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2033 roku na potrzeby:

  • uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin miesięcznie według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi szkołami oraz zawartych ze szkołami porozumień ,
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin miesięcznie według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi podmiotami oraz zawartych z nimi porozumień.
Skip to content