Oddział Przygotowania Wojskowego

z elementami pożarnictwa, wojskowości, policji, służby celnej, straży miejskiej


UWAGA!

Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja do 31 maja 2023r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej która odbędzie się 2. czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół nr 3 w Puławach. Termin uzupełniający dla osób nie uczestniczących w pierwszej próbie sprawności fizycznej to 12. czerwca, godzina 9.00.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w teście oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (wnioski do pobrania poniżej). Każdy z uczestników powinien również mieć ze sobą strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych panujących w czasie testu, długopis oraz napój.

Informacje o teście sprawności fizycznej


Jedyna w powiecie szkoła pod patronatem MON prowadząca Oddziały Przygotowania Wojskowego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w wojsku oraz innych służbach mundurowych. Dzięki współpracy z KPP w Puławach, PSP w Puławach, oraz 2. LBOT i 1. Batalionem Drogowo-Mostowym w Dęblinie, uczniowie zdobędą umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w służbach mundurowych. Jako absolwenci otrzymują preferencyjne warunki kontynuacji nauki na uczelniach wojskowych. Podczas nauki kadeci mają możliwość przeżycia wielu przygód i ukończenia różnych kursów specjalistycznych.

Przedmioty rozszerzone:

biologia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane przy naborze:

język polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne


Oznaczenie klasy przy naborze:

1A

Skip to content