W pogoni za zmieniająca się technologią

Projekt  numer: 2017-1-PL01-KA101-037600  

Kwota dofinansowania: 28 138,00 euro czyli 112 552 zł
Termin realizacji: 01.09.2017- 31.07.2019

We wrześniu 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii  Dąbrowskiej w Puławach rozpoczęliśmy realizację projektu  pt. „W pogoni za zmieniającą się technologią”. Działanie to realizowane było w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, główny nacisk położony był na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu zrealizowano 2 wyjazdy typu „job shadowing” w szkole tureckiej  (Antalya) i węgierskiej (Pesc), gdzie obserwowane były metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem ICT przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językach obcych, a także współpraca pomiędzy nauczycielami w zespołach przedmiotowych. Nauczyciele uczestniczyli również w dwóch szkoleniach międzynarodowych. W kursie „Team Work as a means for enhancing productivity”, ktory odbył się w Limassol (Cypr) uczestniczyło czterech nauczycieli, natomiast w szkoleniu „ICT for Educators: empower your skills” w Atenach – ośmiu nauczycieli.
Mobilność europejska była częścią planu profesjonalizacji  naszych nauczycieli, a przez to i placówki. Pozwoliło to na wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, a lepsze wyniki kształcenia pozwoliły na wieloaspektowe przygotowanie uczniów i wzrost ich wartości na rynku pracy. Praca w międzynarodowej grupie pozwoliła spojrzeć na te same problemy z innej perspektywy i znaleźć inne rozwiązania. Rezultatem realizacji projektu jest m.in.: wzmocnienie współpracy w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie kreatywne, poszukujące z wykorzystaniem ICT, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych oraz wzrost kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli. Wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli będzie z kolei miał wpływ na wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich wyników dydaktycznych, a finalnie spowoduje wzrost jakości pracy placówki.

Pliki do pobrania:
(proszę kliknąć w link)

– baza materiałów (konspekty) – link

– programy zajęć pozalekcyjnych – link

– album zdjęć – link

– certyfikaty e-twining – link

Zdjęcia ze skoleń dostępne są TU:

Zdjęcia 1

Zdjęcia 2

Implementation of the project resulted from the diagnosis of the needs of schools included in the European School Development Plan. It shows that there was a need to organize international mobility that w allowed for a different perspective on teamwork and the use of ICT and ensured better results than national training courses. European Mobility was a  part of the professionalization of our teachers and the school. This  increased the prestige of a school in the local environment, and better education results   helped  students for the multifaceted preparation and increase their value in the labor market. Working in an international group   allowed to look at the  same issues from a different perspective and find other solutions.
The project carried out:

1.    Team Work training as a means for enhancing productivity- 5 days of training for 4 people on October 23-27, 2017
2.    ICT for Educators training: empower your skills – 5 days of training for 8 people from 25-29.06.2018
3.     job shadowing – Karatay Anadolu Lisesi for 3 people in the period 28.05-01.06.2018
4.     job shadowing- Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola – dla 3 osób w terminie 08-12.04.2019


 During  2-types of action “job shadowing” at Turkish and Hungarian school. Teachers  observed new teaching methods with particular emphasis on ICT mainly on the lessons of mathematics and natural sciences and foreign languages as well as cooperation between teachers in the subject departments.
By participating in the trainings, the composition of subject teams was modified, which positively influenced the development of school work and allowed the implementation of ICT methods in various general subjects at school. Participation in the mobility of teachers of different subjects allowed the project to be implemented.

 The result of  implementation strengthened cooperation in the group between teachers, I changed the traditional teaching methods for creative teaching involving the use of ICT, it increased the number of international projects, as well as it  increased the staff competences which influenced students competences and finally it l had a great effect on the quality of work of the school organization.
 Main aim of the project was:
 Sustainable development of Zespół Szkół nr 3 in Pulawy by  organizing course training for teachers  which  allowed them to gain knowledge and skills to support students in the development of key competencies in particular in the field of mathematics and natural sciences and foreign languages.
 The specific objectives were:
 – Rising  the education level and quality of school work
 – Development of  staff competences
 – implementation of the mobility of foreign school staff
 – implementation of  solutions / knowledge gained during the international  mobility within the framework of the project
 – Increasing the understanding of group dynamics and the different roles in the group
 – Enrichment of teachers and students language skills
 – Rising basic competences in particular in the field of languages and mathematics and natural sciences among students.

 Acquired by students and teachers competencies were consistent with the identified  needs of the participants and  contributed to improving the quality of school work, professionalization of school staff. The project had an  impact not only on the participants of mobility but also on other teachers, students, parents, local environment and local education authorities. The implementation of the project increased the quality of school work and made the educational offer more attractive, which permanently strengthened the school’s prestige.

Skip to content