Otwarci na Europę

W projekcie zaplanowano:

– jobshadowing dla nauczycieli  – 1 tydzień

– kurs szkoleniowy dla nauczycieli  – 2 kursy po 1 tygodniu

Celem głównym projektu jest  trwały rozwój Zespołu Szkół nr 3 w Puławach poprzez wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych w poprzez wprowadzenie zmodyfikowanych metod nauczania jako rezultat podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie języka obcego i nowoczesnych metod nauczania.

najważniejsze cele szczegółowe to:

-podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły

-podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły

-realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły

-wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w czasie mobilności zagranicznych realizowanych w

ramach projektu

-wzbogacenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów

-podniesienie kompetencji podstawowych w szczególności w zakresie języków obcych,

humanistycznych i nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów poprzez zastosowanie CLIL

– propagowanie kontynuowania nauki poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania

W realizację tych projektów planujemy włączyć naszych uczniów, co pozwoli wzrost ich kompetencji i lepsze przygotowanie językowe. Wymiana doświadczeń pozwoli na wzmocnienie kompetencji u nauczycieli i uczniów, poprawi zdolności językowe. Młodzi ludzie staną się „obywatelami świata”. Nabyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje będą zgodne z potrzebami uczestników i przyczynią się do poprawy jakości pracy szkoły, profesjonalizacji kadry szkolnej. Projekt będzie miał oddziaływanie nie tylko na uczestników mobilności ale także na innych nauczycieli, uczniów, rodziców, środowisko lokalne i władze oświatowe. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej co zaowocuje także w kolejnych latach po zakończeniu projektu i na trwale wzmocni prestiż szkoły.

Skip to content