Przyswajanie języków jest sztuką – Erasmus Plus

TYTUŁ PROJEKTU: PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW JEST SZTUKĄ – Erasmus plus

UCZESTNICY PROJEKTU:

AFYONKARAHISAR KOCATEPE ANATOLIAN HIGH SCHOOL – TURCJA
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH – POLSKA
BRIDGE MILLS GALWAY LANGUAGE CENTRE – IRLANDIA
OXFORD VISION CONSULTANCY LTD. – WIELKA BRYTANIA         
      

Projekt  ma na celu wymianę doświadczeń związanych z procesem nauczania i uczenia się  w szczególności języków  obcych. W założeniu projektu odbędzie się to poprzez  obserwację zajęć prowadzonych na terenie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie połączoną z omówieniem tych zajęć. Spodziewanym efektem tych działań jest podniesienie poziomu i efektywności kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów jak również  podniesienie poziomu atrakcyjności samych zajęć.
1.    Anglia- Kurs z dotyczący wykorzystania różnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej, tworzenie stron
       internetowych, bloga
2.    Turcja- obserwacja procesu nauczania i poznanie polityki oświatowej Turcji
3.    Polska– obserwacja procesu nauczania i poznanie polityki oświatowej Polski
4.    Irlandia- kurs dotyczący metod nauczania na lekcjach języka angielskiego- szkoła językowa

Skip to content