Zawodowcy ze Szpulek

W projekcie zaplanowano

– 2 tygodniowe staże dla uczniów kierunku technik weterynarii i technik fotografii i multimediów w Barcelonie- 18 uczniów

– 1 tygodniowe wizyty job shadowing dla nauczycieli w Barcelonie- 2 nauczycieli

 Przedstawione mobilności przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeba naszej szkoły. Poprzez zorganizowane staże dla uczniów zwiększy się ich mobilność zawodowa i rozwiną lub nawet nabędą nowe kompetencje zawodowe.

 Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne w zakresie konkretnej kompetencji w zawodach: technik weterynarii i fototechnik, udział w stażach pozwoli na kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców krajowych i innych państw europejskich, uczniowie nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, będą przygotowani do poruszania się po europejskim rynku pracy, nastąpi podniesienie wartości ucznia jako przyszłego pracownika zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Uczniowie odbywający staż podniosą swoje umiejętności językowe w życiu codziennym  i zawodowym.

W zakresie rozwoju międzykulturowego uczestnicy stażów poznają kulturę, historię i obyczaje Hiszpanii co wpłynie na rozwinięcie u nich poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej. W zakresie rozwoju osobistego uczniowie rozwiną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i współpracy w grupie. Poprzez wizyty job shadowing nauczyciele będą mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie nauczanej przez siebie wiedzy.

Skip to content