Historia i społeczeństwo w wirtualnym wymiarze

PROJEKT „Historia i społeczeństwo w wirtualnym wymiarze”

Projekt  numer: 2017-1-BG01-KA219-036328_2

Kwota dofinansowania : 29 145,00 euro euro 128 136,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2017- 31.08.2019

Zaplanowano  spotkania dla nauczycieli:
1. Listopad  2017 – Bułgaria
2. Maj 2018 – Włochy
3. Maj 2019 – Polska

Oraz 4 wyjazdy dla uczniów:
1.    Hiszpania- grudzień  2017
2.    Francja- kwiecień  2018
3.    Włochy – październik 2018
4.    Rumunia- marzec 2019

W projekcie wezmą udział nauczyciele z sześciu krajów europejskich (Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Francja, Rumunia i Polska). Cele projektu jest wzajemne poznanie historii i kultury poszczególnych krajów partnerskich. Udział w projekcie ma rozbudzić w młodych ludziach ciekawość świata i tolerancję do innych kultur.

Skip to content