E-skarb – Moja kochana Europa

PROJEKT „E- skarb- Moja kochana Europa”

Projekt  numer: 2017-1-PL01-KA219-038699_1


Kwota dofinansowania : 27 270,00 euro 108 234,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2017- 31.12.2019

Niniejszy projekt  jest wynikiem zapotrzebowania naszych szkół wynikającym z przeprowadzonej ankiety w  dziedzinach: współpraca w grupie pomiędzy nauczycielami, zmiana tradycyjnych metoda nauczania na nauczanie kreatywne, poszukujące z wykorzystaniem ICT, otwarcie na Europe i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych nauczycieli co spowoduje wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli oraz jego profilu zawodowego, będzie to z kolei miało wpływ na wzrost kompetencji kluczowych u uczniów, podniesienie ich wyników dydaktycznych a finalnie spowoduje wzrost jakości pracy placówki.

Uczniowie będą tworzyć interaktywne opowiadania, gry i animacje. Będą one rozwijać swoje umiejętności techniczne na temat programowania, a także dbałość o szczegóły, umiejętności prezentacyjnych, pracy zespołowej, która będzie poprawiać samoocenę i kreatywność. Zdolność do uczenia się na podstawie doświadczeń jest podstawowym elementem, który pozwala na praktyczne i szybkie uczenie się nowych rzeczy. Wszyscy uczestnicy projektu będą pracować razem w grupach , podczas spotkań międzynarodowych będą to grupy wielonarodowe. Będzie to stymulować ich do działania, wymiany doświadczeń .Wspólne tematy rozmowy, zwiększą ich  poczucie przynależności do grupy, a co za tym idzie spowoduje wzrost tolerancji.

Zaplanowano  spotkania dla nauczycieli.
1. Październik 2017 – Polska
2. Październik 2018 – Turcja
3. Październik 2019 – Portugalia


Oraz 4 wyjazdy dla uczniów:
1.    Grecja- marzec 2018
2.    Łotwa- maj 2018
3.    Włochy – październik 2018
4.    Bułgaria- marzec 2019

Pliki do pobrania:
(proszę kliknąć w link)

– Materiały z realizacji projektu do pobrania

Skip to content