Zasady rekrutacji na rok 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022*

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20. marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rok szkolny 2021/2022.

 

 1. Składanie wniosków do wybranych szkół

Oddział przygotowania wojskowegood 17 maja do 31 maja 2021r. (NIEZBĘDNY RÓWNIEŻ TEST SPRAWNOŚCIOWY - CZYTAJ WIĘCEJ!)

– Pozostałe kierunki - od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

 

 1. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną – od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00.

 

 1. Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00.

 

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków/kryteriów  wynikających z  postępowania rekrutacyjnego – do 21 lipca

 

 1. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 22 lipca 2021r.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, karty zdrowia, 3 fotografii – 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00.

 

 1. Publikacja list przyjętych do szkoły – 02 sierpnia godz. 14:00.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

 

Komplet dokumentów które należy złożyć po opublikowaniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia :

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 3. 3 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm)

 4. Karta zdrowia

 


REGULAMINY

 

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Liceum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2021/2022 do pobrania tutaj

Szczegółowy regulamin rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2021/2022 do pobrania tutaj

 


Link do rekrutacji elektronicznej:

lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat