Grono Pedagogiczne

 

ROK SZKOLNY 2020/ 2021

 

DYREKCJA

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI- p. o. Dyrektora szkoły

mgr AGNIESZKA CHABROS - Wicedyrektor szkoły

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr KATARZYNA BAKIERA

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr ANGELIKA BUTRYN

 

JĘZYK POLSKI

mgr IWONA KURUS

mgr KATARZYNA MIZAK

mgr EWA GĘBALA

mgr MARTA SZENDEL

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr GRZEGORZ JABŁOŃSKI

mgr MAŁGORZATA BUSKA

mgr ANNA KOWALCZYK

mgr ANNA USTYMOWICZ

mgr MAGDALENA ZIAREK

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr MAGDALENA KOWALSKA

mgr KATARZYNA MAZUR - NADOLSKA

mgr BEATA PIESTA

 

JĘZYK ROSYJSKI

mgr ANNA LIS

 

HISTORIA I WOS

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr MARIUSZ MAREK

mgr MAREK MATYJANKA

mgr JOANNA TOKAJUK

 

BIOLOGIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

mgr MONIKA MADYŃSKA

mgr BARBARA SKWAREK

 

GEOGRAFIA

mgr BARBARA SKWAREK

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

 

MATEMATYKA

mgr ANNA BŁASZCZAK

mgr AGNIESZKA CHABROS

mgr BLASZKE KATARZYNA

 

INFORMATYKA

mgr  JOLANTA GRZYB

 

FIZYKA

mgr KATARZYNA BLASZKE

mgr AGNIESZKA CHABROS

 

CHEMIA

mgr MAŁGORZATA CIOZDA

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr LECH KRAWCZAK

mgr MARIUSZ MAREK

mgr PIOTR MITRUCZUK

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr LECH KRAWCZAK

mgr RENATA ŁODZIŃSKA

mgr MARIUSZ SOKOŁOWSKI

mgr GRZEGORZ SZYMANEK

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr PIORT MITRUCZUK

 

PLASTYKA

mgr EWA WOJCIECHOWSKA-FIJOŁ

 

PLASTYKA

mgr JOLANTA GRZYB

 

RELIGIA

mgr ANETA MILANOWSKA

ks. ŁUKASZ WAŚ

ks. JASICKI DARIUSZ

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK WETERYNARII

lek. wet. ANDRZEJ KRUPA

dr  AGNIESZKA WARSZAWSKA

lek. wet. HANNA BUCZYŃSKA

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

mgr DANIEL MRÓZ

mgr MARCIN KANTORSKI

mgr DOMINIK MIROSŁAW

mgr TYMON IWAŃSKI

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE KIERUNEK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

mgr KRZYSZTOF KOSOWSKI

mgr MARCIN KANTORSKI

 

PODSTAWY PRAWA

insp. rez. mgr ZYGMUNT SITARSKI

 

SPORTY OBRONNE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

 

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

mgr JAKUB KOŁODZIEJ

 

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

mgr ANNA LIS

mgr EWA WOJCIECHOWSKA-FIJOŁ

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr ANNA LIS

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr MONIKA MADYŃSKA

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr AGNIESZKA KONIARZ