Spotkania z Rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

DATA

TEMATYKA ZEBRANIA

UWAGI

1.

03.09.2021

Zebranie rodziców wszystkich klas.

2.

23.11.2021

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych.

3.

26.01.2022

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za I semestr.

4.

07.04.2022

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach ndst w klasach maturalnych.

5.

02.06.2022

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.