Spotkania z Rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

DATA

TEMATYKA ZEBRANIA

UWAGI

1.

16.09.2020

Zebranie rodziców wszystkich klas.

2.

18.11.2020

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych.

3.

20.01.2021

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za I semestr.

4.

08.04.2021

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach ndst w klasach maturalnych.

5.

03.06.2021

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

6.

22.06.2021

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za rok szkolny 2020/ 2021.

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.