Rada Rodziców

 

RADA  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców:  Katarzyna Hałas
 2. Zastępca Przewodniczącego: Jarosław Szaruga
 3. Członek Prezydium: Bogumiła Jędrych
 4. Członek Prezydium: Agnieszka Rzepkowska

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na poniższy numer konta:

Lubelski Bank Spółdzielczy Filia w Puławach

11 8736 0006 2001 0000 1788 0001

Rada Rodziców przy Zespole nr 3 w Puławach