Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I.  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE   01.09.2020 r. -24.06.2021 r.

   I SEMESTR        01.09.2021 r.  - 21.01.2022 r.

  II SEMESTR        24.01.2022 r.  - 24.06.2022 r.

 

II. I SEMESTR:

1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA   23.12.2021 r. - 31.12.2021 r.

 

III.  II SEMESTR:

1. FERIE ZIMOWE 14.02.2022 r.  - 25.02.2022 r.

2. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  14.04.2022 r. - 19.04.2022 r.

3. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH - 29.04.2022 r.

4. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I WRĘCZENIE ŚWIADECTW: 24.06.2022 r.

5. EGZAMINY POPRAWKOWE  22.08. - 26.08.2022 r.

 

IV. FERIE LETNIE 25.06.2022 r. - 31.08.2022 r.

 

V. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ BEZ ODPRACOWYWANIA:     

  • 15.10.2021 r. – piątek
  • 12.11.2021 r. - piątek
  • 07.01.2022 r. - piątek
  • 29.04.2022 r. – piątek
  • 02.05.2022 r. - poniedziałek
  • 04.05.2022 r. – środa
  • 05.05.2022 r. – czwartek
  • 06.05.2022 r. – piątek
  • 17.06.2022 r. - piątek

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH: 

17.01.2022 r. g.15:00 OCENY SEMESTRALNE 

08.04.2022 r. g.15:00 PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH MATURALNYCH 

13.04.2022 r. g.15:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH MATURALNYCH 

03.06.2022 r. g.15:00 PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH PROMOCYJNYCH 

10.06.2022 r. g.15:00 OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH PROMOCYJNYCH 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: 

EGZAMIN MATURALNY: 

TERMIN GŁÓWNY 04.05.2022 r. – 20.05.2022 r. 

TERMIN DODATKOWY 01.06.2022 r. – 15.06.2022 r. 

TERMIN POPRAWKOWY 23.08.2022 r. 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

CZĘŚĆ

KWALIFIKACJA

TERMIN

 

SESJA ZIMA 2021

SESJA LATO 2021

PISEMNA

AU.23, AU.28, RL.10, RL.11

11.01.2022 r.

21.06.2022 r.

ROL.11

11.01-15.01.2022 r.

2.06.- 7.06.2022 r.

PRAKTYCZNA

RL.10

10.01.2022 r.

20.06.2022 r.

RL.11

24.01-28.01.2022 r.

24.06-28.06.2022 r.

AU.23

17.01-18.01.2022 r.

24.06-25.06.2022 r.

AU.28

17.01-19.01.2022 r.

24.06-28.06.2022 r.

ROL.11

10.01.2022 r.

01.06.2022 r.