Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

I.  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE   01.09.2020 r. -25.06.2021 r.

   I SEMESTR        01.09.2020 r.  - 22.01.2021 r.

II SEMESTR         25.01.2021 r. - 25.06.2021 r.

 

II. I SEMESTR:

1. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA   23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

 

III. FERIE ZIMOWE 01.02.2021 r.  - 14.02.2021 r.

 

IV.  II SEMESTR:

1. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

2. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH MATURALNYCH - 30.04.2021 r.

3. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I WRĘCZENIE ŚWIADECTW: 25.06.2021 r.

4. EGZAMINY POPRAWKOWE  24.08. - 25.08.2021 r.

 

V. FERIE LETNIE 26.06.2021 r. - 31.08.2021 r.                     

 

VI. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ BEZ ODPRACOWYWANIA:     

2-4.09.2020 r.

30.04.2021 r. ( zakończenie zajęć w klasach maturalnych)

04. - 06.05.2021 r. ( pisemny egzamin maturalny)

04.06.2021 r. ( piątek po Święcie Bożego Ciała)

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH:

01.01.2021 r.                  PROPOZYCJE OCEN SEMESTRALNYCH

22.01.2021 r. g.14:00    OCENY SEMESTRALNE

09.04.2021 r. g.14:00   PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH

  MATURALNYCH

23.04.2021 r. g.14:00   OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH MATURALNYCH

03.06.2021 r. g.14:00   PRZEWIDYWANE OCENY NDST W KLASACH PROMOCYJNYCH

09.06.2021 r. g.15:00   PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH W KLASACH

           PROMOCYJNYCH

18.06.2021 r. g.14:00   OCENY KOŃCOWOROCZNE W KLASACH PROMOCYJNYCH

 

TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:

EGZAMIN MATURALNY:

TERMIN GŁÓWNY          04.05.2021 r. – 20.05.2021 r.

TERMIN DODATKOWY   01.06.2021 r. – 16.06.2021 r.

TERMIN POPRAWKOWY  23.08.2021 r.  – 24.08.2021 r.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

CZĘŚĆ

KWALIFIKACJA

TERMIN

SESJA ZIMA 2021

SESJA LATO 2021

PISEMNA

WSZYSTKIE

12.01.2021 r.

22.06.2021 r.

PRAKTYCZNA

RL.10

11.01.2021 r.

21.06.2021 r.

RL.11

24 – 28.01.2021 r.

24 – 28.06.2021 r.

AU.23

17 – 19.01.2021 r.

24 – 28.06.2021 r.

AU.28

17 – 19.01.2021 r.

24 – 28.06.2021 r.