III Powiatowy Dzień Wolontariatu już 3 grudnia. Wstęp wolny!

Już 3 grudnia br. po godz. 12.00 poznamy nagrodzonych przez starostę puławskiego Danutę Smagę wolontariuszy. Tego dnia odbędzie się także konferencja dot. współpracy samorządów powiatowego i gminnych z organizacjami pozarządowymi.

Kandydatury mogły być składane do 31 października m.in. przez organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe i wychowawcze, instytucje i inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu puławskiego, a także przez grupę co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców.

 

wolontariusz plakat A3 2000