Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodnicznym

W dniu 4 listopada w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy między naszą szkołą a uczelnią.
Dokument został podpisany przez panią dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, profesora Uczelni – Prorektora ds. Studenckich, pana mgr Grzegorza Jabłońskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach , oraz pana prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, który objął nad tą inicjatywą honorowy patronat.
Dzięki podpisanemu porozumieniu nasi uczniowie będą mogli poczuć się jak studenci i regularnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju naukowych przedsięwzięciach organizowanych i prowadzonych przez wykładowców i nauczycieli akademickich. Będą to wykłady, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.
Propozycją szczególnie atrakcyjną dla uczniów Technikum weterynaryjnego jest możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w Klinice Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod opieką pracujących tam specjalistów.
Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie to początek długiej i owocnej współpracy.

 

MG 0633
MG 0650
MG 0669
MG 0678
MG 0688
MG 0697
MG 0714
MG 0740
MG 0749
MG 0770
MG 0791
MG 0834
MG 0850
MG 0860
MG 0872
MG 0876
MG 0886
MG 0904