Uroczystość ślubowania uczniów klas I

Skromna uroczystość ślubowania klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 w Puławach.

14 października, w Dzień Nauczyciela, tradycyjnie uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 3 w Puławach złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

W tym roku z racji obostrzeń sanepidowskich, remontu sali gimnastycznej i rewitalizacji terenu wokół szkoły, uroczystości miały skromy charakter. W głównym holu szkoły przy portrecie naszej patronki, z udziałem pocztu sztandarowego przedstawiciele pięciu klas pierwszych w imieniu swoich koleżanek i kolegów wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Uroczystość poprowadził p.o. dyr. szkoły – Grzegorz Jabłoński.

Życzymy wszystkim kadetom oraz pozostałym uczniom wytrwałości w realizacji swoich planów i zaangażowania w pracy na rzecz szkoły i całej lokalnej społeczności.

Skład pocztu stanowili:
st. kdt (KK) Adam Filipek
st. kpr. (KK) Weronika Suszek
kpr. (KK) Otylia Muszyńska
wszyscy z klasy 2a (CWKM)

Uroczystość przygotowała wychowawczyni kl. 2a (OPW) Monika Madyńska

Fot. Daniel Mróz

MG 8967
MG 8982
MG 8986
MG 8990
MG 8997
MG 9003
MG 9004
MG 9018
MG 9033
MG 9047
MG 9067
MG 9074