Rozdanie Dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Zapraszamy tegorocznych absolwentów

Technika Fotografii i Multimediów oraz Weterynarii

po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

23.06.2021r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej