Dodatkowy termin egzaminów sprawnościowych

Informujemy, ze dnia 16/06/2021 o godz. 10:00 odbędzie się obowiązkowy test sprawności fizycznej dla osób, które nie stawiły się na pierwszą próbę (w terminie podstawowym).

Prosimy o zgłoszenie się do szkoły z oświadczeniem rodzica i orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych
do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego. 

Druki do pobrania na stronie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w zakładce „Rekrutacja”.