Szkoła do hymnu 2020

Po raz kolejny zachęcamy uczniów i nauczycieli naszej szkoły aby we wtorek, 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób chcemy włączyć całą społeczność szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line.