OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ograniczeniami funkcjonowania placówek oświatowych w tzw. strefie czerwonej od dnia 19 października 2020 roku zarządzam wprowadzenie nauczania zdalnego (z wyłączeniem zajęć praktycznych) w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.  
Szczegóły w zarządzeniu.