Oddział przygotowania wojskowego w ZS3

Minister Obrony Narodowej  zezwolił na utworzenie od dnia 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.

Nasza szkoła znalazła się wśród 130 placówek w całej Polsce, które uzyskały taką zgodę.

W oddziale  realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program realizowany będzie przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową- 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.