36. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

36. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

„Około północy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty na niedzielę), przy kompletnym zaskoczeniu NSZZ „Solidarność” i całego społeczeństwa, władze PRL rozpoczęły wprowadzanie w Polsce stanu wojennego”.
Dziś po 36. latach po tamtych wydarzeniach przed bramą nr 1 Zakładów Azotowych Puławy S.A. jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia w Puławach oraz upamiętniono ofiary stanu wojennego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, gminnych, przedstawiciele posłów, władze Zakładów Azotowych Puławy S.A., uczestnicy strajku w puławskim zakładzie, przedstawiciele szkół i innych instytucji. Po przypomnieniu o tym co działo się na puławskich azotach zebrani złożyli kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Puławach wystawili wartę honorową z bronią, poczet sztandarowy oraz grochówkę wojskową dla wszystkich uczestników uroczystości.
Organizatorem tej patriotycznej uroczystości był NSZZ „Solidarność” Zakładów Azotowych Puławy S.A. – dziękujemy za piękną uroczystość i zaproszenie.

Skład warty honorowej:
kpr. (KK) Bartłomiej Kozak – 3a,
st. kdt (KK) Bartosz Kasperski – 2a,
st. kdt (KK) Damian Lesiak – 2a.

Skład pocztu sztandarowego:
st. kpr. (KK) Sandra Goluch – 3a,
st. kpr. (KK) Natalia Tlak – 3a,
st. kdt (KK) Karolina Odymała – 2a,
kdt (KK) Gabriela Czarnobil – 1a,
kdt (KK) Jakub Podsiadło – 1a

Obsługa kuchni polowej:
st. kdt (KK) Małgorzata Tatar – 2a,
kdt (KK) Aleksandra Jędrzejczak – 1a,
kdt (KK) Alicja Mazurek – 1a.

Bardzo dziękuję młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły i patriotyczną postawę podczas uroczystości.

001 Stan wojenny
002 Stan wojenny
003 Stan wojenny
004 Stan wojenny
005 Stan wojenny
006 Stan wojenny
007 Stan wojenny
008 Stan wojenny
009 Stan wojenny
010 Stan wojenny
011 Stan wojenny
012 Stan wojenny
013 Stan wojenny
014 Stan wojenny
015 Stan wojenny
016 Stan wojenny
017 Stan wojenny
018 Stan wojenny
019 Stan wojenny
020 Stan wojenny
021 Stan wojenny
022 Stan wojenny
023 Stan wojenny
024 Stan wojenny
025 Stan wojenny
026 Stan wojenny
027 Stan wojenny
028 Stan wojenny
029 Stan wojenny
030 Stan wojenny
031 Stan wojenny
032 Stan wojenny
lead

Spotkanie w przedstawicielami WKU i WSOSP

Spotkanie w przedstawicielami WKU i WSOSP

Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach rozmawiali z przedstawicielami Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach.

Spotkanie miało na celu przybliżyć kadetom możliwości służby w Wojsku Polskim oraz specyfikę nauki na wojskowej uczelni. Podczas spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się o specyfice Wojsk Obrony Terytorialnej, służby przygotowawczej oraz innych możliwościach służby i pracy w Wojsku Polskim.

Pracownicy i studenci WSOSP zaprezentowali możliwości kształcenia się w dęblińskiej „Szkole orląt”, zarówno na kierunkach mundurowych jak i cywilnych. Kadeci z ZS3 mogli porozmawiać o zasadach rekrutacji a także o codziennym życiu studenta.

Dziękujemy za wizytę i przybliżenie młodzieży tematyki związanej z możliwością służby w WP jak i nauki na WSOSP.

001 WKU i WSOSP
002 WKU i WSOSP
003 WKU i WSOSP
lead

 

Aleksander Tarnawski

Podczas sobotniego, VII Pikniku Spadochroniarskiego w Wiśle, Pan kpt. Aleksander Tarnawski składał autografy na naszych kalendarzach, w sposób znaczący zwiększając ich wartość kolekcjonerską. Teraz są bezcenne. ;-) Dziękujemy

Aleksander Jan Michał Tarnawski ps. Upłaz, Wierch (ur. 8 stycznia 1921 w Słocinie) – polski inżynier chemik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, podporucznik broni pancernej, cichociemny.

Życiorys:
Po ukończeniu Gimnazjum Państwowego w Chorzowie w 1938 roku rozpoczął studia w Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego. We wrześniu 1939 roku nie był zmobilizowany. Został zatrzymany przez milicję radziecką w Drohobyczu, a po zwolnieniu 26 października 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską.

Udział w wojnie obronnej i jednostkach polskich na Zachodzie:
Po opuszczeniu obozu dla uchodźców na Węgrzech w grudniu 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie został przydzielony do 1 batalionu 1 Pułku Piechoty 1 Dywizji Grenadierów. Od kwietnia 1940 roku szkolił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Camp de Coëtquidan. Po upadku Francji ewakuował się statkiem do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł pod brytyjskie dowództwo i został skierowany do Szkoły Podchorążych Broni Pancernej w Crawford. Od października 1941 do 22 maja 1943 roku pełnił służbę wojskową w 1 Pułku Pancernym 16 Brygady Pancernej, a później 1 Dywizji Pancernej.
Zgłosił się do służby w kraju. Po konspiracyjnym przeszkoleniu w dywersji i broni pancernej został zaprzysiężony 23 września 1943 roku w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Po odbyciu stażu w oddziałach brytyjskich został przetransportowany do Głównej Bazy Przerzutowej w Brindisi we Włoszech. Zrzutu dokonano w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku w ramach operacji „Weller 12”, dowodzonej przez kapitana nawigatora Edwarda Bohdanowicza. W operacji „Weller 12” zrzuceni zostali podporucznicy Stefan Górski „Brzeg”, Marian Kuczyński „Zwrotnica” oraz Aleksander Tarnawski „Upłaz”. Zrzut odbył się na placówkę odbiorczą „Kanapa” położoną koło wsi Baniocha koło Góry Kalwarii pod Warszawą.
Służba w kraju
Po aklimatyzacji w Warszawie i w Świdrze ppor. Aleksander Tarnawski „Upłaz” otrzymał w maju 1944 roku przydział służbowy AK do Okręgu Nowogródek AK, gdzie dotarł – jako członek Organizacji Todta – około 22 czerwca 1944 roku, wraz z cichociemnym Gustawem Heczką, z którym razem byli desantowani pod Baniochą.

Okręg Nowogródek
Po przybyciu do Okręgu Nowogródek około 22 czerwca 1944 roku i zameldowaniu się u komendanta podpułkownika Janusza Prawdzic-Szlaskiego (ps. Prawdzic, Borsuk) został przydzielony do Zgrupowania Zachód Okręgu Nowogródek AK, którego komendantem był kapitan Jan Piwnik „Ponury” do 16 czerwca 1944 roku, a następnie podporucznik Bojomir Tworzyański „Ostoja”[1], który ostatecznie przydzielił go do Obwodu (potem ośrodka dywersyjno-partyzanckiego) Szczuczyn AK (kryptonim „Łąka”), do 3 kompanii dowodzonej przez Jana Wasiewicza „Lwa”[2], VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK, w którego składzie walczyło 5 kompanii (po 3–5 plutonów) w miejscowościach:
    1 kompania Szczuczyn „Ugór”. Dowódcy: Stanisław Siuda „Wańka”, ppor. Jan Borysewicz „Bzura”, ppor. Józef Bortnik „Bol-Bor”;
    2 kompania Wasiliszki „Pastwisko”. Dowódcy: ppor. Franciszek Stankiewicz „Alint”, ppor. Bojomir Twoyrzański „Ostoja”, ppor. Antoni Kotański „Sawicz”;
    3 kompania Wawiórka (Wasiliszki II) „Wygon”. Dowódcy: ppor. Bronisław Filipowicz „Mały”, ppor. Jan Wasiewicz „Lew”;
    4 kompania Żołudek „Trawnik”. Dowódcy: por. Mieczysław Szczerski „Szczerbiec”, ppor. Zygmunt Wilkin „Wilk”;
    5 kompania Ostryna – Kamionka (rejon szczuczyński) „Moczary”. Dowódca: por. Kazimierz Dogil „Sawko”.
Pełnił służbę w 3 kompanii od 22 czerwca do 19 lipca 1944 roku. W tym czasie objął dowództwo plutonu dyspozycyjnego w tejże kompanii oraz został instruktorem dywersji i sabotażu w I Obwodzie Szczuczyn u ppor. Jana Wasiewicza „Lwa”[3].
Trzecia kompania 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK nie wzięła udziału w operacji „Ostra Brama” rozpoczętej 7 lipca 1944 przez Zgrupowanie Zachód Okręgu Nowogródek AK ze względów administracyjnych: nie zdążyła pod Wilno. Po zajęciu Okręgu Nowogródek AK przez wojska radzieckie, około 19 lipca 1944 roku Aleksander Tarnawski przedostał się przez Grodno, Białystok i Lublin do Otwocka w grupie ppłk. Janusza Prawdzica-Szlaskiego. Losy tej grupy oficerów 3 i 7 batalionów 77 Pułku Piechoty AK do października 1944 roku są niejasne.

Po 1945 roku
W 1945 roku otrzymał pracę w Polskim Radiu w Warszawie. Później pracował jako:
    laborant w kopalni węgla kamiennego Walenty Wawel w Rudzie Śląskiej (1945–1947)
    młodszy asystent, a później starszy asystent w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Śląskiej (1948–1961)
    adiunkt w Instytucie Metali Nieżelaznych (1961–1963)
    starszy inżynier laboratoryjny (od 1964 roku – kierownik w Zakładzie Pigmentów) w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (1963–1990)
    starszy specjalista tamże w wymiarze pół etatu (od przejścia na emeryturę w 1990 do końca 1994 roku).
W okresie 1947–1949 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Studia te ukończył z tytułem magistra inżyniera chemika.
Mieszka w Gliwicach. W dniu 7 września 2014 roku , w wieku 93 lat, wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok spadochronowy z żołnierzami jednostki GROM. Obecnie jest honorowym kombatantem Jednostki Wojskowej GROM, która dziedziczy tradycje i obyczaje cichociemnych.

W 2016 roku ukazała się książka pt. Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” (wydana przez wydawnictwo „Wielka Litera”, Warszawa, 2016, ISBN 978-83-8032-087-1) będąca opisem życia ostatniego żyjącego cichociemnego w postaci wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez Emila Marata i Michała Wójcika.

01
DSC 9032
DSC 9052
DSC 9057
Tarnawski Aleksander
lead

Kapsuła czasu

Kapsuła czasu

Co zostawić po sobie dla przyszłych pokoleń? Jak nas będą wspominać za kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset lat? Tego nie wiemy ale możemy zostawić po sobie ślad w postaci KAPSUŁY CZASU.

Taka kapsuła została przygotowana w naszej szkole i zabetonowana w fundamentach głównego wejścia do szkoły. W pancernej skrzyni znalazły się zdjęcia szkoły i uczniów, gazety z 17 listopada 2017 r., program nauczania w klasach wojskowych, legitymacja szkolna identyfikatory uczniów, lista pracowników szkoły czy karta rowerowa jednej z uczennic. Na płycie CD znalazły się kroniki i zdjęcia naszej szkoły oraz film o klasach wojskowych. Uczennice klasy 3p napisały list do ludzi z przyszłości. Te i inne przedmioty zostały zafoliowane i włożone do skrzynki stalowej, którą uszczelniliśmy i zakleiliśmy by znajdujące się w niej przedmioty przetrwały wiele lat. Kapsułę pan dyr. Marek Matyjanka zatopił w fundamencie głównego wejścia do naszej szkoły. Ciekawe, czy i kiedy ktoś ją odnajdzie?

001 Kapsula
002 Kapsula
003 Kapsula
004 Kapsula
005 Kapsula
006 Kapsula
007 Kapsula
lead