Terminarz 2018

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  KLAS  PIERWSZYCH LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  I  TECHNIKUM
NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019 znajduje się tutaj