Terminarz 2017

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  KLAS  PIERWSZYCH LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  I  TECHNIKUM
NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018 znajduje się tutaj