Profil weterynaryjny

Technik weterynarii to jeden z kierunków proponowanych w Technikum nr 3.

Absolwent tej klasy może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, leczenia oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt.

Technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może prowadzić własną działalność w ramach: hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego, usług inseminacyjnych,  usług pielęgnacyjnych oraz długoterminowej rehabilitacji zwierząt.