Profil weterynaryjny

Profil technik weterynarii

symbol oddziału 1W;
liczba miejsc do naboru: 24
Cykl kształcenia: 4 lata

Technik weterynarii to jeden z kierunków proponowanych w Technikum nr 3.
Absolwent tej klasy może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, leczenia oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt.
Technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może prowadzić własną działalność w ramach: hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego, usług inseminacyjnych,  usług pielęgnacyjnych oraz długoterminowej rehabilitacji zwierząt.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne.