Profil technik organizacji reklamy

Profil technik organizacji reklamy

symbol oddziału 1R;
liczba miejsc do naboru: 24
Cykl kształcenia: 4 lata

Technik organizacji reklamy to zawód dla osób kreatywnych, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi.
Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się marketingiem, prowadzi negocjacje z kontrahentami oraz sprawdza efektywność podjętych działań.
Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, studiach graficznych lub studiach fotografii cyfrowej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub geografia, chemia.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne.