Profil mundurowy

Profil mundurowy

symbol oddziału 1A;
liczba miejsc do naboru: 64
Cykl kształcenia: 3 lata

Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym predyspozycjom młodego człowieka, wykorzystując jego energię, zapał i ciekawość oraz chęć przeżycia przygody.
Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących, pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, sztuki walki, elementy prawa, strzelectwo, pływanie, itp. Przez cztery dni w tygodniu strojem szkolnym jest mundur. Uczniowie biorą udział w olimpiadzie policyjnej, zawodach „Sprawni jak żołnierze”, „Cool-Armia” i wielu innych. Szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Puławach, Komendą Straży Pożarnej w Puławach, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Legią Akademicką KUL i in.
Nauka w tej klasie ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i inne szkoły służb mundurowych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa.