Profil fototechnik

Profil technik fotografii i multimediów

symbol oddziału 1F;
liczba miejsc do naboru: 24
Cykl kształcenia: 4 lata

Ten kierunek daje uczniom  możliwości: zrozumienia technicznych aspektów dotyczących szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznania praktycznych zagadnień związanych z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczenia się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanowania  obsługi sprzętu fotograficznego i filmowego.
Kształcenie w zawodzie fototechnik przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych. Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub geografia, chemia.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne.