Profil dziennikarski

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, aktywnych społecznie, twórczych i ciekawych świata. Kształcenie w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych i dziennikarskich. Uczniowie nabywają też umiejętności niezbędne w pracy fotoreportera dzięki zajęciom z fotografii, prowadzonym w profesjonalnym studiu fotograficznym. Nauka w klasie dziennikarskiej kształtuje świadomego uczestnika życia kulturalnego.