Profil humanistyczny

Profil humanistyczny


symbol oddziału 1D;
liczba miejsc do naboru: 24
Cykl kształcenia: 3 lata

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, aktywnych społecznie, twórczych i ciekawych świata. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań językowych, literackich, dziennikarskich i artystycznych poprzez udział w zajęciach warsztatowych, konkursach przedmiotowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych. Absolwenci klas dziennikarskich mogą kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych i dziennikarskich.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski.

Przedmioty, z których oceny będą punktowane:
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski.