W pogoni za zmieniająca się technologią

W pogoni za zmieniającą się technologią

 

Projekt  numer: 2017-1-PL01-KA101-037600  

Kwota dofinansowania: 28 138,00 euro czyli 112 552 zł
Termin realizacji: 01.09.2017- 31.07.2019

W projekcie zaplanowano:
1.     2 wyjazdy międzynarodowe – po 5 dni  typu „job shadowing” w szkole tureckiej (Antalya) i węgierskiej (Pecz), gdzie obserwowane będą metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem ICT przede wszystkim na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językach obcych a także współpraca pomiędzy nauczycielami w zespołach przedmiotowych. W każdej z mobilności job shadowing weźmie udział po 3 uczestników( 1 dyrektor, 1 nauczyciel języka angielskiego, 1 nauczyciel przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), pozwoli to na wdrożenie zaobserwowanych rozwiązań i wiedzy do pracy zespołów przedmiotowych(matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego).

2.    2 szkolenia dla nauczycieli. Jedno dotyczące współpracy w grupie oraz drugie dotyczące wykorzystania ICT w edukacji. W szkoleniu dotyczącym współpracy w grupie weźmie udział 4 uczestników(1 dyrektor i 3 nauczycieli w tym nauczyciele języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych). Szkolenie będzie trwało 5 dni i odbędzie się w październiku 2017 w Limassol (Cypr)Takie rozwiązanie pozwoli po powrocie na wdrożenie założeń i utworzenie zespołów przedmiotowych (humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego) co pozytywnie wpłynie na rozwój pracy szkoły. W drugim szkoleniu weźmie udział 8 uczestników(1 dyrektor i 7 nauczycieli różnych przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych). Pozwoli to na wdrożenie metod ICT na różnych przedmiotach ogólnokształcących w szkole. Szkolenie odbędzie się w sierpniu 2018 roku w Atenach (Grecja) i będzie trwało 5 dni.

 

W dniach 23-27 października 2017 roku nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w kursie pt. Praca zespołowa jako środek wzmacniania produktywności zespołu, zorganizowanym przez DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE w Limassol w ramach projektu Erasmus +. Szkolenie prowadziła Chrisie Sea. Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności niezbędnych do konstruktywnej oraz kreatywnej pracy w zespole.
    Pierwszego dnia zgłębiliśmy tajniki na temat różnych typów osobowości (żółty, zielony, niebieski, czerwony), określaliśmy ich zalety oraz wady w kontekście pracy w grupach. Drugiego dnia skoncentrowaliśmy się na roli inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Podobnie jak pierwszego dnia rozwiązywaliśmy testy psychologiczne, rozpoznawaliśmy emocje na podstawie zdjęć oraz wykonywaliśmy wiele ćwiczeń mających na celi rozwijanie indywidualnej inteligencji emocjonalnej. Kolejnego dnia dyskutowaliśmy nad rolą aktywnego słuchania w życiu jednostki. Wykonując ćwiczenia w grupie posługiwaliśmy się najnowszymi technikami dotyczącymi aktywnego słuchania. Prowadząca zwróciła nam uwagę na negatywne nawyki związane ze słuchaniem. W trakcie szkolenia zastanawialiśmy się nad rolą lidera w grupie, ustalaliśmy jakimi cechami charakteru powinien wyróżniać się lider. Istotnym punktem kursu były ćwiczenia poświęcone informacji zwrotnej (feedback) udzielanej uczniom po wykonanym zadaniu.
    Szkolenie w Limassol było niezwykle interesujące oraz twórcze. Współpracując z nauczycielami z Czech oraz Węgier wymieniliśmy się również doświadczeniami na temat pracy w szkole.