spotkania z Rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

Lp.

DATA

TEMATYKA ZEBRANIA

UWAGI

1.

11.09.2018

Zebranie rodziców wszystkich klas.

2.

19.11.2018

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych.

3.

21.01.2019

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za I semestr.

4.

04.04.2019

Śródokresowa analiza wyników dydaktyczno- wychowawczych. Informacja o przewidywanych ocenach ndst w klasach maturalnych.

5.

28.05.2019

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach promocyjnych.

6.

14.06.2019

Wyniki dydaktyczno- wychowawcze za rok szkolny 2018/ 2019.

WSZYSTKIE ZEBRANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16:00.