Rada Rodziców

 

RADA  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

     Hałas Katarzyna         -Przewodnicząca

    Spyt Edyta                   -Zastępca Przewodniczącego

    Ruchniewicz Joanna   -Członek Prezydium